Diaconie Utrecht Helpt
Utrecht geeft warmte Utrecht geeft warmte
Utrecht geeft warmte deel 2: al meer dan € 70.000 herverdeeld!

Afgelopen jaar bleken de energieprijzen flink te stijgen. In het voorjaar startten de Utrechtse kerken de actie ‘Utrecht geeft warmte’.
Deze winter (2022/2023) loopt de actie door, omdat de gestegen energieprijzen voor veel mensen een enorme last zijn. 

Wat doen we?

1. Warme kamers in Utrecht  
Door hoge energieprijzen zijn veel Utrechters genoodzaakt de verwarming deze winter heel laag of uit te
zetten. We willen deze mensen niet in de kou laten staan. Kijk op www.warmekamers.nl waar in jouw buurt een plek
is waar je terecht kunt voor wat warmte, een kop koffie of een praatje. Je kunt per plaats of postcode zoeken.

2. Herverdeling van geld: doneer- en geefactie  
De energieprijzen zijn erg hoog. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om ons tegemoet te komen.
Een van die maatregelen was een energiekorting van € 190,- per maand voor de maanden november en december.
Maar niet iedereen krijgt dit bedrag en voor veel mensen is deze korting niet voldoende. Daarom organiseren we
een doneer- en geefactie. Deze winter hebben we al meer dan € 70.000 kunnen herverdelen. Bijna 400 Utrechters
en hun gezinnen konden we een bedrag geven om toch boodschappen te kunnen doen.

Doneer
Heeft u financiele ruimte om te doneren? Dan ontvangen we graag euw gift waarmee we Utrechters die het heel
hard nodig hebben financieel kunnen bijstaan. Doneren kan de hele winter door, ook in de eerste maanden van 2023, omdat er nog steeds hulp nodig is.Lukt het overmaken via de QR-code niet? Dan kunt u uw gift ook overmaken op  NL73 RABO 0302 4823 77 
ten name van Diaconie PGU - Utrecht geeft warmte
, o.v.v. Ik geef warmte. De giften zijn aftrekbaar voor de
belasting.
 
Ontvang
Dit voorjaar hebben we al honderden mensen een bedrag kunnen schenken. Met de giften die we ontvangen kunnen we deze groep Utrechters nogmaals een bedrag schenken. Dit bedrag zullen we begin januari overmaken, direct na afronding van de doneerperiode, omdat we dan weten hoeveel geld er binnen is gekomen en we dus kunnen herverdelen.
De gift wordt in principe uitgekeerd als gift op de rekening en in geval dit niet mogelijk is als boodschappenbon/cadeaukaart voor de supermarkt. Met de gemeente Utrecht is afgestemd dat huishoudens die een gift ontvangen niet in problemen kunnen komen door die gift.
 
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.
terug