Diaconie Utrecht Helpt
Utrecht geeft warmte Utrecht geeft warmte
Utrecht geeft warmte: meer dan € 110.000 herverdeeld!

Afgelopen jaar bleken de energieprijzen flink te stijgen. In het voorjaar startten de Utrechtse kerken de actie ‘Utrecht geeft warmte’.
Deze actie kreeg in het najaar en winter 2022/2023 een vervolg, omdat de gestegen energieprijzen voor veel mensen een enorme last zijn. 
We beraden ons dit najaar op een eventueel vervolg, afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat hebben we gedaan?

1. Warme kamers in Utrecht  
Door hoge energieprijzen zijn veel Utrechters genoodzaakt de verwarming deze winter heel laag of uit te
zetten. We willen deze mensen niet in de kou laten staan. Op www.warmekamers.nl vind je locaties in
jouw buurt waar je terecht kunt voor wat warmte, een kop koffie of een praatje.
Kerk op Zuilen startte warme woensdag: iedere woensdag is de Oranjekapel (Amsterdamsestraatweg 441A)
van 10.00-16.00 uur geopend voor een praatje, een kop koffie en een werkplek. Om 12.15 is er een middaggebed (niet verplicht),
gevolgd door een gratis kop soep met brood. Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

2. Herverdeling van geld: doneer- en geefactie  
De energieprijzen zijn erg hoog. De overheid heeft afgelopen jaar een aantal maatregelen genomen om ons tegemoet te komen.
Een van die maatregelen was een energiekorting voor de maanden november en december 2022.
Niet iedereen had dat geld zelf nodig. Daarom organiseerden we een doneer- en geefactie. In totaal hebben we meer dan € 130.000 kunnen herverdelen. Bijna 400 Utrechters
en hun gezinnen konden we een bedrag geven om toch boodschappen te kunnen doen.

Doneren kan nog steeds!
Er zijn nog steeds nieuwe aanmeldingen van mensen die in financiële nood zitten. Ook hen helpen we graag.
Heeft u financiele ruimte om te doneren? Dan ontvangen we graag uw gift waarmee we Utrechters die het heel
hard nodig hebben financieel kunnen bijstaan.Lukt het overmaken via de QR-code niet? Dan kunt u uw gift ook overmaken op  NL73 RABO 0302 4823 77 
ten name van Diaconie PGU - Utrecht geeft warmte
, o.v.v. Ik geef warmte. De giften zijn aftrekbaar voor de
belasting.
 
Ontvang
Dit voorjaar hebben we al honderden mensen een bedrag kunnen schenken. Met de giften die we ontvangen kunnen we deze groep Utrechters nogmaals een bedrag schenken. Dit bedrag zullen we begin januari overmaken, direct na afronding van de doneerperiode, omdat we dan weten hoeveel geld er binnen is gekomen en we dus kunnen herverdelen.
De gift wordt in principe uitgekeerd als gift op de rekening en in geval dit niet mogelijk is als boodschappenbon/cadeaukaart voor de supermarkt. Met de gemeente Utrecht is afgestemd dat huishoudens die een gift ontvangen niet in problemen kunnen komen door die gift.
 
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.
terug