Diaconie Utrecht Helpt
Utrecht geeft warmte Utrecht geeft warmte
 Herverdeling energiecompensatie groot succes!

Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. De Rijksoverheid compenseert alle huishoudens met een bedrag van ca. € 400 in de vorm van vermindering van de energiebelasting. Vanuit de gemeente Utrecht krijgen huishoudens die een uitkering ontvangen daarbovenop automatisch nog € 800. Maar ook met deze compensatie door de overheid via de energiebelasting en het extra bedrag van de gemeente zijn velen nog niet uit de problemen. Daarom hebben de Utrechtse kerken gezorgd voor een herverdeling van de energiecompensatie. En dat heeft ertoe geleid dat we 354 mensen een bedrag van € 125 kunnen geven! Alle gevers hartelijk dank!

In het bijzonder bedanken we ook enkele supermarkten, die bereid waren het bedrag van de boodschappenbonnen voor de mensen die daarvoor gekozen hadden op te hogen met ongeveer € 5 per persoon:
  • Plus Voorstraat Utrecht
  • Jumbo
  • Albert Heijn Konincks, Amsterdamsestraatweg 56 Utrecht

Over de actie

Bekijk het filmpje: Energiearmoede in beeld

Helpt u mee?
Wilt u bijdragen aan een rechtvaardigere verdeling van energiecompensatie? Doneer dan  (een deel van) die € 400 (meer mag natuurlijk ook) voor mensen die het harder nodig hebben. Dat kan via onderstaande QR-code:

Delen vanuit verbondenheid
In de kerk geloven we in delen en in verbondenheid tussen mensen. Dat mensen die het goed hebben delen met wie het moeilijk heeft. Daarom organiseren nu ook de Utrechtse kerken op dit vlak een actie van verbondenheid: wie het geld niet nodig heeft draagt het af aan de kerk. En de kerk verdeelt dat onder wie meer nodig hebben dan ze krijgen. Want we willen niemand in de kou laten staan.
 
Voor wie
De actie richt zich op alle inwoners van Utrecht die leven van maximaal 125% van het bestaansminimum en in de problemen komen door de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Zij kunnen aangemeld worden via organisaties als Voedselbank, Schuldhulpmaatje, inloophuizen, etc. De gift kan in verschillende vormen worden uitgekeerd: in de vorm van energiebesparende producten, in boodschappenbonnen of op de rekening van de ontvanger. Met de gemeente Utrecht is afgestemd dat huishoudens die een gift ontvangen niet in problemen kunnen komen door die gift.
 
Tips voor energiebesparing
We zijn ons ervan bewust dat ook onze actie een druppel op de gloeiende plaat is. Het is daarom belangrijk dat we ook kijken naar duurzamere oplossingen. Hiervoor werken we samen met de gemeente Utrecht (www.energiebox.org/utrecht) en met Energie U (www.heelutrechtwarm.nl).
We wijzen mensen ook op tips voor energiebesparing: https://www.woonbond.nl/energie/energie-besparen-en-energierekening

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.
terug