Diaconie Utrecht Helpt
Utrecht geeft warmte Utrecht geeft warmte
Utrecht geeft warmte krijgt vervolg!

Afgelopen winter bleken de energieprijzen flink te stijgen. De Utrechtse kerken startten toen samen de actie ‘Utrecht geeft warmte’.
Deze actie geven we nu vervolg, omdat de gestegen energieprijzen voor veel mensen een enorme last zijn. 

Wat gaan we doen?

1. Warme kamers in Utrecht  
Door de hoge energieprijzen zijn veel Utrechters genoodzaakt de verwarming deze winter heel laag of zelfs uit te
zetten. We willen deze mensen niet in de kou laten staan. Kijk op www.warmekamers.nl waar in jouw buurt een plek
is waar je terecht kunt voor wat warmte, een kop koffie of een praatje. Je kunt per plaats of postcode zoeken.

2. Herverdeling van geld: doneer- en geefactie  
De energieprijzen zijn erg hoog. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om ons tegemoet te komen.
Een van die maatregelen is een energiekorting van € 190,- per maand voor de maanden november en december.
Maar niet iedereen krijgt dit bedrag. En voor veel mensen is deze korting niet voldoende. Daarom organiseren we
een doneer- en geefactie.

Doneer
Heeft u dit bedrag ontvangen maar zelf niet nodig? Dan kunt u bijdragen aan een rechtvaardigere verdeling van
energiekorting! Doneer (een deel van) de € 380 (meer mag natuurlijk ook) voor Utrechters die het harder nodig hebben.
Doneren kan in de maanden november en december via de QR-code.Lukt het overmaken via de QR-code niet? Dan kunt u uw gift ook overmaken op  NL73 RABO 0302 4823 77 
ten name van Diaconie PGU - Utrecht geeft warmte
, o.v.v. Ik geef warmte. De giften zijn aftrekbaar voor de
belasting.
 
Ontvang
Dit voorjaar hebben we al honderden mensen een bedrag kunnen schenken. Met de giften die we ontvangen kunnen we deze groep Utrechters nogmaals een bedrag schenken. Dit bedrag zullen we begin januari overmaken, direct na afronding van de doneerperiode, omdat we dan weten hoeveel geld er binnen is gekomen en we dus kunnen herverdelen.
De gift wordt in principe uitgekeerd als gift op de rekening en in geval dit niet mogelijk is als boodschappenbon. Met de gemeente Utrecht is afgestemd dat huishoudens die een gift ontvangen niet in problemen kunnen komen door die gift.
 
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan  contact met ons op.
terug