Diaconie Utrecht Helpt
Nieuwsberichten Nieuwsberichten
Winterkleding voor dakloze mensen in Utrecht
Nu de koude wintermaanden zijn aangebroken, wil het Straatpastoraat Utrecht warmte geven aan dakloze mensen in Utrecht. Letterlijk gebeurt dit op maandag 9 december tijdens de wekelijkse lunch in de Jacobikerk. Het Straatpastoraat zal dan aan de bezoekers sjaals, mutsen, handschoenen, vesten, jassen en sokken uitdelen. Heb je nog van deze kledingstukken liggen die je weg wilt geven? Je kunt de kleding inleveren bij je wijkdiaconie. Namens de dakloze mensen in Utrecht: dankjewel!

Mantel van Sint Maarten uitgereikt voor hulp aan dak- en thuislozen
Voor zijn hulp aan dak- en thuislozen heeft voormalig dakloze Fred Smit (Stichting Rechtop) op 8 november jl. in de Utrechtse Domkerk de Mantel van Sint Maarten ontvangen. Hij kreeg de prijs uit handen van wethouder Maarten van Ooijen. De Mantel van Sint Maarten – een initiatief van de Protestantse Diaconie Utrecht en protestantse en katholieke kerken in Utrecht – geeft ieder jaar aandacht aan een kwetsbare groep in de samenleving. Dit jaar lag de focus op het groeiende aantallen dak- en thuislozen. De middag stond in het teken van gelijkwaardigheid in relaties van hulpvrager en hulpbieder.
terug