kinderen kinderen
Heb je kinderen en een laag inkomen?

Extra geld via de Belastingdienst
Kijk of je kindgebonden budget kunt krijgen. Ga naar www.toeslagen.nl en kijk bij kindgebonden budget. 

Kinderen en schoolkosten
Kun je het schoolgeld niet betalen? Heb je geen geld voor een laptop, fiets of andere spullen? Ga naar leergeldutrecht.nl

Kosten voor kinderopvang
Werk je, is je inkomen laag, en heb je opvang voor je kinderen nodig? Kijk of je kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Ga naar www.toeslagen.nl en kijk bij kinderopvangtoeslag.
terug