Diaconie Utrecht Helpt
Doneren Doneren
Wil je ons werk financieel steunen? Daar zijn we heel blij mee!

Waar kun je het geld naar overmaken?
Het IBAN is: NL 46 RABO 0105 3438 46
Ten name van: Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht
Vermeld een doel voor je schenking (als je dat wilt).

Welk doel wil je steunen?
Je kunt de diaconie steunen met een algemene of specifieke donatie.
Geef je geen specifiek doel op? Dan zorgen wij dat het bedrag terecht komt waar het op dat moment het meest nodig is. Jouw bijdrage gebruiken we voor activiteiten en projecten op het gebied van armoedebestrijding, ouderenwerk of jongerendiaconaat, vluchtelingenwerk, of voor activiteiten voor mensen in een sociaal isolement.
Maar misschien heb je juist een speciaal doel in gedachten? Een inloophuis bij jou in de buurt? Voor vluchtelingenwerk? Graag informeren we je: vraag het ons.

Je donatie als aftrekpost bij belastingaangifte
Jouw schenking kun je deels terugvragen van de belasting. Want we zijn een erkend goed doel (ANBI). Onze gegevens zijn:
Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht
RSIn/Fiscaal nummer: 8143.22.591
terug