Diaconie Utrecht Helpt
over ons over ons
Wat is de Protestantse Diaconie Utrecht?
Wij zijn diakenen en vrijwilligers uit verschillende protestantse kerken in Utrecht. Samen met enkele mensen in betaalde dienst vormen we de Diaconie in Utrecht. Wij zetten ons namens die kerken in voor mensen die niet door anderen geholpen worden. Ook voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Waarom doen we dat?
Wij geloven dat ieder mens waardevol is. We vinden het belangrijk dat iedereen die het nodig heeft de juiste hulp of aandacht krijgt.

Hoe doen we dat?
Door te proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben. Wij helpen mensen die problemen met geld hebben. En we helpen door te zorgen dat er plekken zijn waar Utrechtse inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook zijn we er voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren. Wij hebben allemaal beloofd dat we geheim houden wat mensen ons vertellen. Dat betekent dat we niet over jouw verhaal praten met anderen. Als we met hulpverlening willen praten vragen we altijd aan jou of dat mag.
 

Wat kunnen we voor jou doen?
Op deze website vind je informatie over vormen van hulp en ontmoetingsplekken in de stad. Maar misschien heb je een vraag? We kunnen je dan in contact brengen met een diaken. Diakenen zijn vrijwilligers die speciaal zorgen voor mensen met individuele hulpvragen. In veel Utrechtse  wijken  werken een paar diakenen vanuit hun wijkkerk.
Wil je contact met een diaken? Stuur een berichtje. Wij sturen het door naar een diaken die in jouw wijk werkt.
contact met diakenen
 
Voor inwoners van Leidsche Rijn: neem contact op met  Kerk in de Hoef
Voor inwoners van de Meern: neem contact op met de Marekerk
Voor inwoners van Vleuten: neem contact op met de Torenpleinkerk
 

Medewerkers van de Diaconie
 
Buurtpastor in Overvecht
In de wijk Overvecht werkt Erna Treurniet als buurtpastor. Zij zoekt buurtbewoners op en praat met hen over wat hen bezig houdt. Zij kan hen in contact brengen met andere wijkbewoners. Of als dat nodig is met hulpverleners. 
buurtpastor Overvecht

Pastor voor vluchtelingen
Marieke Sillevis Smitt is pastor voor en met ongedocumenteerde vluchtelingen. Zij komt op hun verblijfsplekken. Daar kijkt ze samen met hen wat er gedaan kan worden om hun leven te verlichten.
pastor vluchtelingen


Diaconie Utrecht Algemeen
Bent u hulpverlener? Wilt u iets weten over onze organisatie? Wilt u geld geven voor een project? 
Neem contact op met Liesbeth Timmers.
algemeen

 
terug