Bidden en eten in de Domkerk Bidden en eten in de Domkerk
Laagdrempelige viering om met andere mensen te bidden, zingen en te luisteren naar verhalen uit de Bijbel.

Waar is het?
In de Domkerk, toegang via de hoofdingang op het Domplein (of anders via het ‘rode poortje’ aan de achterkant van de kerk, adres: Achter de Dom 1).

Wanneer is het?
Eens in de 2 maanden op zondagmiddag. In 2020 zijn de vieringen op 5 april, 7 juni, 6 september en 15 november. Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. De viering begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. We sluiten de viering altijd af met een lekkere, zelfgemaakte maaltijd in het Domcafé.

Voor wie is het?
De dienst wordt georganiseerd voor de dak- en thuislozen (van Utrecht), maar iedereen is welkom! Je hoeft je niet op te geven.

Wat kost het?
Het is gratis.

Meer weten of meehelpen?
Heb je vragen? Of vind je het leuk om mee te helpen? Vul het formulier in of bel straatpastor Wieke 06-17062161.
terug