Diaconie Utrecht Helpt
 
hulp door anderen hulp door anderen
Ontmoetingsplekken in de stad: RoobolkapelDe WijkplaatsHet Knooppunt en Stiltecentrum Hoog Catharijne.

Opvang, maaltijden en hulp: Tussenvoorziening.

Hulp voor dak-en thuisloze mensen: Omduw

Informatie over armoede en financiele problemen: Armoedecoalitie

Hulp aan dakloze vluchtelingen: Stil

Hulp aan mensen uit Midden- en Oost-Europa: Barka

Algemene hulp voor iedereen: Buurtteams

Andere kerken: Diaconaal Platform Utrecht
terug